Search

2014

2014

Kompanija prolazi veliko restrukturiranje, gde se fokus i celokupna strategija preusmeravaju ka kontinuiranom unapređenju, pružanjem svih usluga neophodnih za rast naših partnera.