Search
REGULATIVA I BEZBEDNOST

Podržavamo partnerske kompanije u svim zahtevima za odobravanje, trgovinu i promociju farmaceutskih i medicinskih proizvoda u Srbiji i regionu.

 

Ulazak na novo tržište, sa svim njegovim pravilima i propisima, može biti zastrašujuće za svakog proizvođača. Želimo da vam to maksimalno olakšamo.

Pripremamo sve potrebne vrste prijava, kako za lekove tako i za medicinska sredstva. Na taj način, Medica Linea pomaže partnerima da razviju regulatornu strategiju za nove i postojeće proizvode. A sve to kako bi osigurali najbrži put i proboj na tržištu. Na osnovu potreba naših partnera, sastavljamo, objavljujemo i proveravamo dosijee u formatu eCTD i NeeS/VNeeS. Medica Linea ima sve potrebne kapacitete da u ime partnerskih kompanija preuzme sav potreban posao usklađivanja sa zakonskim propisima.

Medica Linea Pharm odgovorna je za veliki broj odobrenja za stavljanje u promet, i mi u potpunosti razumemo usaglašavanje sa propisima i regulatorne zahteve koji su potrebni našim partnerima kao nosiocima dozvole.