Search
PROSTORIJE

Medica Linea Pharm ima registrovano sedište u Strahinjića bana 10 – dvorišna zgrada, Beograd, a glavna kancelarija nalazi se u Strahinjića Bana 10a, Beograd. Skladišni prostori se nalaze u Zemunu u Beogradu.

KANCELARIJA

Glavna kancelarija nalazi se u ulici Strahinjića Bana 10a, u centru glavnog grada Srbije, Beograda.

Srž naše organizacije smeštena u srcu grada jer se u kancelariji vrše sve komercijalne, logističke, poslovne i prodajne aktivnosti.

Kancelarija je dostupna za kontakt svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 CET.

SKLADIŠTE

Organizacijom procesa distribucije upravlja se u skladu sa lokalnim pravilima i propisima. U našoj potrazi za stalnim usavršavanjem, ovo je samo početak. Svaki proces je dizajniran u skladu sa svim važećim standardima i potrebama naših klijenata, i zaokružen efikasnošću koja karakteriše sve aspekte poslovanja Medica Linea Pharm. Kvalitet i usaglašenost sa zakonskim propisima naših skladišta ocenjuju najveće svetske kompanije sa kojima sarađujemo.

Kontinuirano praćenje znači da svaki dan predstavlja novu priliku za primenu novih ili poboljšanje postojećih smernica, a sve u cilju stvaranja pouzdane i efikasne mreže za skladištenje i distribuciju za naše partnere.