Search
KO SMO MI

Kompanija Medica Linea Pharm osnovana je sa namerom da privuče iskusne profesionalce iz više oblasti. Samo na taj način postiže se optimalan nivo zadovoljstva klijenata, kupaca i pacijenata, koji su krajnji korisnici naših proizvoda. Fokusiranjem na potencijal naših timova i marljivim razvojem odgovarajuće infrastrukture za komercijalizaciju, uvek nastojimo da sve resurse koristimo samo u svrhu izgradnje partnerstva sa ograničenim brojem odabranih klijenata. Pa i ključnim akterima u zdravstvenoj industriji širom Balkanskog regiona.

2011
2014
2016
2018
2019

2011

Medica Linea Pharm d.o.o. osnovana je sa vizijom da pruži usluge najvišeg kvaliteta ključnim partnerima u oblasti farmacije.

2014

Kompanija prolazi veliko restrukturiranje, gde se fokus i celokupna strategija preusmeravaju ka kontinuiranom unapređenju, pružanjem svih usluga neophodnih za rast naših partnera.

2016

Uspeh nove strategije i značajna ulaganja u rast postaju očigledni kako se prihod povećava na 7,5 miliona evra na kraju fiskalne godine.

2018

Kao deo strategije rasta i vizije, osnovano je novo odeljenje za medicinske uređaje. Medica Linea Pharm sada nudi usluge proizvođačima svih vrsta medicinskih sredstava.

2019

Uspeh strategije poslovnog razvoja kompanije Medica Linea Pharm, definisane ograničenim brojem dobavljača i ambicijom da se još više poveća kvalitet, dokazan je rastom od 40% godišnjeg prometa koji je zabeležen u periodu između 2016. i 2019. godine. Otprilike 25% prihoda dolazi od odeljenja za medicinske uređaje.

Naš cilj je ništa manje od potpuno fokusiranog i posvećenog pristupa našim klijentima. I to kroz selektivnu podršku portfolija, čime u naš krug privlačimo talentovane i iskusne stručnjake preduzetničkog duha da sarađuju sa našim partnerima na obostrano zadovoljstvo. Razumemo, podržavamo i usklađujemo dugoročne težnje naših partnera i klijenata kako bismo omogućili kontinuirano stvaranje vrednosti za sve uključene strane.

Dok se bavimo stvarnim potrebama svakog klijenta na osnovu oblasti poslovanja, mi:

  • Imamo otvorenu diskusiju sa svim uključenim akterima, u cilju krajnje koristi pacijenata i naših klijenata.
  • Težimo izvrsnosti u organizaciji i sprovođenju naših poslovnih planova.
  • Otkrivamo i istražujemo potencijalne probleme kako bismo pronašli najbolje rešenje.
  • Inspirišemo druge da se uključe u pronalaženje zajedničke svrhe kroz etički pristup poslu.

Naša misija je da se pozicioniramo na tržištu kao pružaoci usluge najvišeg mogućeg kvaliteta za inovativne proizvođače zdravstvenih proizvoda. Imajući ovo na umu, shvatamo važnost naše uloge u zdravstvenom sistemu koju naša misija podrazumeva. Upravo je to razlog što je Medica Linea Pharm postala sinonim za kvalitetnu uslugu i posvećenu podršku svim našim klijentima, bilo da su to proizvođači, zdravstvene ustanove ili drugi partneri u trgovini. Podrazumeva se naravno da se sve radi u korist pacijenata kao krajnjih korisnika.

Medica Linea Pharm je od svog osnivanja utemeljena na viziji da postane ključni igrač u razvoju svih zdravstvenih sistema zemalja u kojima posluje. To pre svega podrazumeva uvođenje novih, visokokvalitetnih medicinskih rešenja koja će pacijenti koristiti na siguran i ugodan način kako bi poboljšali svoje živote. Na putu ka izvrsnosti, cilj kompanije uvek ostaje sprovođenje vizije i strategije njenih klijenata, paralelno sa stručnošću i osnovnim uverenjima zaposlenih.

S jedne strane, naše poslovanje bi izgubilo veliku vrednost da nije bilo premium proizvoda partnerskih kompanija. S druge strane, bilo bi teško blagovremeno i uspešno plasirati čak i najbolje proizvode na tržište da nije bilo našeg stručnog tima. Ova dualnost stoji u osnovi svega što Medica Linea Pharm radi.

Naši partneri očekuju brzu, pouzdanu i efikasnu isporuku usluge na odredištu, a mi znamo koji je najbrži put.