Search

Blog

Medica Linea Pharm / News  / Kako se zaštititi od Covid-19
Kako se zaštititi od Korone

Kako se zaštititi od Covid-19

COVID-19 – Kako se zaštititi
Bolest koja nastaje usled infekcije koronavirusom 2019 (COVID-19) izaziva novi koronavirus, što znači da ovaj virus nije nikada pre pronađen. Međutim, znamo da se virus uglavnom prenosi (a) direktnim kontaktom, kapljično sa osobe koja je inficirana virusom; i (b) indirektno, dodirom preko kontaminiranih površina na kojima virusi mogu kratko vreme da prežive.

Ljudi koji žive u regionu Evrope treba da slede jedno osnovno pravilo: zaštitite sebe i druge od inficiranja tako što ćete se pridržavati uputstava koja dobijate od javnozdravstvenog sektora i SZO i ostanete zdravi prilikom putovanja.

Treba usvojiti jednostavne korake održavanja higijene ruku i respiratornog trakta što takođe pomaže izbegavanju nastanka influence i širenja bolesti. Veoma je važno da ljudi dobijaju informacije od pouzdanih izvora kako bi se izbegle glasine koje utiču na to da se ne postupa na pravi način.

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”
Svetska zdravstvena organizacija
Regionalna kancelarija za Evropu: novosti, ažuriranja, saveti prilikom putovanja i mere zaštite za Evropu
Sedište: najnovija globalna ažuriranja podataka i saveti
Dve stvari sigurno neće zaštititi vaše zdravlje, a to su stigmatizacija i diskriminacija ljudi na osnovu boje kože, etničke pripadnosti ili kulture. Veoma je važno da shvatimo da je sada vreme za solidarnost i saradnju, vreme da radimo zajedno kako bismo zaštitili zdravlje svih.

Saveti za svakog

Često perite ruke sapunom i vodom ili sredstvima za suvo pranje ruku na bazi alkohola.

Zašto? Ukoliko se na vašim rukama nalazi virus, čišćenjem ruku sredstvom za suvo pranje na bazi alkohola ili sapunom i vodom ubijate virus.
Šta znači „često“? 10 važnih trenutaka kada treba oprati ruke su sledeći:
Nakon brisanja nosa, kašljanja ili kijanja.
Pre i nakon nege bolesnog lica.
Pre, za vreme i nakon pripreme hrane.
Pre jela.
Pre i nakon tretiranja posekotine ili rane.
Nakon upotrebe toaleta.
Nakon zamene pelena ili umivanja deteta koje je koristilo toalet.
Nakon dodirivanja životinje, životinjske hrane ili životinjskog otpada.
Nakon rukovanja hranom za ljubimce ili granulama.
Nakon dodirivanja smeća.
Koji je najbolji način pranja ruku? Pranje ruku treba da traje dok dva puta otpevate pesmu „Srećan rođendan“.

Kada kašljete ili kijate: pokrijte usta i nos povijenim laktom ili maramicom. Bacite odmah maramicu u zatvorenu kantu za smeće i operite ruke na gore opisan način.

Zašto? Ovim se sprečava da se mikrobi i virusi šire kroz vazduh i na površinama. Ukoliko kijate ili kašljete u ruke, možete kontaminirati objekte ili ljude koje dodirnete.

Izbegavajte da dodirujete oči, nos i usta.

Zašto? Ukoliko se na vašim rukama nalazi virus, na primer, zato što ste bili u blizini obolele osobe, možete se inficirati dodirivanjem očiju, nosa ili usta.

Držite se na odstojanju: održavajte odstojanje od 1–2 metra između vas i obolele osobe.

Zašto? Kada neko kija ili kašlje, kapljice koje u sebi nose virus mogu da zaraze drugo lice preko sekrecija ukoliko se ne održava adekvatno odstojanje.

Saveti za lica koja putuju
Ukoliko putujete za Kinu
Budite u toku sa najnovijim informacijama i brinite o svom zdravlju i pratite gore navedene savete.

Izbegavajte da konzumirate sirove ili nedovoljno obrađene životinjske proizvode.

Zašto? Može doći do unakrsne kontaminacije neobrađene hrane, kontaminirane hrane, tako da je važno pažljivo rukovati sirovim mesom, mlekom ili životinjskim organima, koristeći dobre bezbednosne prakse.

Izbegavajte svaki kontakt sa životinjama na pijacama.

Zašto? Životinjski izvor je najverovatnije primarni izvor ove zarazne bolesti, i ljudi se mogu inficirati preko kontakta sa životinjama. Takođe izbegavajte kontakt sa potencijalno kontaminiranim životinjskim otpadom ili tečnostima na tlu ili konstukcijama u prodavnicama i na pijacama.

Odmah potražite medicinsku negu ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete ili otežano dišete, i obavestite lice koje vam pruža medicinsku negu o prethodnoj istoriji putovanja.

Zašto? Kadgod imate povišenu temperaturu, kašljete ili otežano dišete, važno je brzo potražiti medicinsku pomoć jer postoji mogućnost da je tome uzrok infekcija virusom COVID-19 ili neko drugo ozbiljno stanje. Ukoliko je moguće, prethodno pozovite kako biste obavestili medicinsko osoblje da preduzme mere predostrožnosti i pripremi se za vaš dolazak.
Ukoliko se vraćate iz Kine
Obratite pažnju na simptome koji mogu ukazati na COVID-19. Ukoliko se u narednih 14 dana od povratka kući javi povišena telesna temperatura, počnete da kašljete i otežano dišete, odmah potražite medicinsku pomoć i informišite lice koje vam pruža zdravstvenu pomoć o svojim prethodnim putovanjima. [Unesite nacionalni protokol, npr. telefonsku liniju za pomoć ili drugi preporučeni kontakt]

Zašto? Povišena temperatura, kašalj i otežano disanje mogu biti znaci da ste inficirani virusom COVID-19. [Unesite nacionalni protokol] dozvolite da vam lekari i drugi zdravstveni stručnjaci obezbede najbolju negu i najnovije savete.
Upotreba maski za lice
Kada koristiti masku za lice

Ukoliko nemate kašalj, povišenu temperaturu ili otežano disanje, nema potrebe da nosite medicinsku masku.

Zašto? Nema dokaza da vas maske štite da se ne razbolite ali ako je nosite kada ste zdravi može imati negativne efekte. Na primer, maska vam može dati lažan osećaj bezbednosti, i da tako zaboravite da preduzmete neke druge važne radnje kao što je pranje ruku. Pored toga, možda nema dovoljno maski za zdravstvene radnike ili bolesnike.
Ukoliko imate kašalj, povišenu temperaturu ili otežano dišete, i ukoliko ste vi ili neko u vašoj blizini nedavno posetili Kinu, nosite medicinsku masku na propisan način: vidite savete ispod.

Kako koristiti masku za lice
Kada ustanovite da je potrebno da nosite masku (vidi iznad), veoma je važno da je nosite ispravno. Ukoliko ne nosite masku pravilno, možete biti u čak većem riziku od infekcije.

Zapamtite takođe: maska sama po sebi neće vam obzbediti potpunu ličnu zaštitu ili zaštitu ljudi oko vas, tako da morate pratiti sve „jednostavne savete“ u vezi sa higijenom ruku i respiratornog trakta.

Stavljanje maske
Postavite masku pažljivo tako da prekrijete usta i nos.
Vežite masku kako biste razmak između lica i maske sveli na minimum.
Dok nosite masku, nemojte je dodirivati – naročito njen prednji deo.
Ukoliko slučajno dodirnete masku, operite ruke.
Skidanje maske
Skinite traku otpozadi bez da dodirujete prednji deo maske.
Skinite ili odvežite prvo donju traku.
Stavite masku za jednokratnu upotrebu u plastičnu kesu, zatvorite je i bacite u kantu za otpatke odmah nakon što je skinete.
Operite ruke nakon što skinete ili slučajno dodirnete masku.
Kada se maska nakvasi ili navlaži, zamenite je novom čistom i suvom maskom.
Nemojte ponovo upotrebljavati masku za jednokratnu upotrebu.

No Comments

Leave a Reply