Search
FARMACEUTSKI PROIZVODI

Farmaceutski proizvodi su uvek bili primarni poslovni fokus Medica Linea Pharm. Od osnivanja, na različite načine uspešno služimo brojnim najvećim svetskim farmaceutskim korporacijama.

To podrazumeva pružanje kontinuirane podrške u vezi sa regulatornim potrebama lokalnih tržišta, kao i pružanje podrške za pristup tržištu. Pored toga, tu je i saradnja na promociji, marketingu i ostalim prodajnim aktivnostima. Ipak, naša primarna usluga je logistička podrška koja omogućava kontinuirano snabdevanje na tržištu Srbije.

Danas služimo kao pouzdan partner globalnih farmaceutskih kompanija. Medica Linea Pharm s ponosom podržava poslovne aktivnosti Novartisa, AbbViea i MSD-a i mnogih drugih. Kako kroz niz usluga koje omogućavaju rani pristup inovativnim lekovima, tako i putem kontinuiranog i neprekidnog snabdevanja.

Važno je razumeti da naše partnerstvo i spremnost da podržimo inovativne proizvode prevazilazi samu logističku podršku. U Medica Linei, krajnji cilj je uvek poboljšanje stanja pacijenata. Iz tog razloga, naša politika je uvek bila da se uključimo u aktivnu komunikaciju kako sa pacijentima tako i sa drugim zainteresovanim grupacijama, a kako bismo omogućili da najefikasnija, ekonomična i medicinski opravdana terapija bude na raspolaganju onima kojima je to potrebno.

Tokom godina došli smo do saznanja da efikasnost često znači i fleksibilnost. Danas se ova osnovna ideja ogleda u strukturiranju našeg poslovanja koje proizvođačima omogućava da odaberu samo one usluge koje su im potrebne kako bi nadogradili svoje proizvode i poslovno iskustvo na lokalnom tržištu. Za katalog dostupnih medicinskih proizvoda, molim Vas kliknite ovde.

NAŠI PARTNERI